A Nemzeti Kommunikációs Hivatal  (a továbbiakban: Hivatal) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet

 • a)      a Hivatal által foglalkoztatott,
 • b)      az a foglalkoztatott, akinek a Hivatalnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • c)       a Hivatallal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • d)      az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Hivatallal szerződéses kapcsolatban áll,
 • e)      a Hivatallal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • f)       a Hivatalnál tevékenységet végző gyakornok, ösztöndíjas,
 • g)      a Hivatallal az d) és f) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • h)      az a személy, akinek az d) és f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az Hivatallal megszűnt.

 Belső visszaélés –bejelentés az alábbiak szerint nyújtható be: 

 • a)    írásban az alábbi e-mail és postacímen:
  E-mail cím: kqEP7cykxxDUYmVsc292aXNzemFlbGVzYmVqZWxlbnRlc0Bua29oLmdvdi5odQ==
  Postacím: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.
 • b)    szóban: a Hivatal székhelyén (1051 Budapest, Sas utca 20-22.)

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Elnökének 5/2023. (XII.15.) NKOH utasítása a Nemzeti Kommunikációs Hivatal belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzatáról a kapcsolódó anyagok között található.