Visszaélés-bejelentés

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal  (a továbbiakban: Hivatal) a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet

 Belső visszaélés –bejelentés az alábbiak szerint nyújtható be: 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Elnökének 5/2023. (XII.15.) NKOH utasítása a Nemzeti Kommunikációs Hivatal belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzatáról a kapcsolódó anyagok között található.

Menü

Főoldal

Navigáció