Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységének bemutatása

A Kormány célja, hogy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az ezek irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy intézmények, illetve a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok (érintett szervezetek) olyan kommunikációs és szervezetfejlesztési tevékenységet végezzenek, amelyek összhangban állnak  a kormányzati célokkal.

Az érintett szervezetek a Hivatal által működtetett központosított közbeszerzési és beszerzési rendszeren keresztül juthatnak hozzá a feladataik ellátásával összefüggő, vagy azt elősegítő kommunikációs és szervezetfejlesztési szolgáltatásokhoz.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal központi költségvetési szervként 2014. október 29. óta látja el feladatát, tevékenységét országos hatáskörrel, az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alatt.

A Hivatal feladatkörét részletesen a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg, mely szerint a Hivatal: 

  • ellátja az érintett szervezetek kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzéseinek, valamint szponzorációjának szakmai felügyeletét és koordinációját,
  • az érintett szervezetekkel együttműködve meghatározza a kommunikációs beszerzések és a szervezetfejlesztési beszerzések szakmai tartalmát,
  • összehangolja az érintett szervezetek kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzéseit,
  • megvizsgálja és elbírálja az érintett szervezetek éves kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési terveit,
  • elbírálja az érintett szervezetek kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzési igényeit, valamint szponzorációs igényeit,
  • az érintett szervezetek javára eljárva központi közbeszerző szervezetként előkészíti és lefolytatja a kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásokat,
  • az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseihez és szervezetfejlesztési beszerzéseihez kapcsolódóan járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújt, és kialakítja a járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásának feltételeit,
  • ellenőrzi a kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzések alapján megkötött szerződéseket, valamint a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatokat,
  • észrevételt tesz a kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzések alapján kötött szerződések, valamint a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatok módosításának kezdeményezése esetén.