Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységének bemutatása

A Kormány célja, hogy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, az ezek irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy intézmények, illetve a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok olyan kommunikációs tevékenységet végezzenek, amely összhangban áll a kormányzati kommunikációs célokkal.

A kormányzati kommunikációs célok megvalósítása érdekében az érintett szervezetek a központi közbeszerzési rendszeren keresztül juthatnak hozzá a közfeladatuk ellátásával összefüggő, vagy azt elősegítő kommunikációs célú szolgáltatásokhoz.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal központi költségvetési szervként 2014. október 29. napjától látja el feladatát, tevékenységét országos hatáskörrel, az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alatt végzi.

A Hivatal feladatát a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet határozza meg. A Korm. rendelet alapján, a Hivatal

  • ellátja a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét,
  • koordinálja a kommunikációs feladatok megvalósítását,
  • összehangolja a kommunikációs feladatok ellátását biztosító szolgáltatásokat és a megvalósításukkal kapcsolatos kommunikációs termékek beszerzésére vonatkozó igényeket,
  • megvizsgálja a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek éves összesített kommunikációs beszerzési tervét, rendezvényszervezési tervét és szponzorációs költségkerettervét,
  • a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek nevében és javára központi közbeszerző szervezetként lebonyolítja a kommunikációs beszerzéseket és közbeszerzéseket, valamint a rendezvényszervezéssel összefüggő beszerzéseket és közbeszerzéseket,
  • ellenőrzi a kommunikációs beszerzésekkel, valamint a rendezvényszervezéssel és szponzorációval összefüggő szerződéseket,
  • elbírálja a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezet kommunikációs beszerzésre, rendezvényszervezésre és szponzorációra vonatkozó igényeit,
  • észrevételezi a kommunikációs beszerzések, valamint a rendezvényszervezéssel és szponzorációval összefüggő szerződések módosítását.