Eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le a Nemzeti Kommunikációs Hivatal

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal működését szabályozó Kormányrendeletben előírt kormányzati kommunikációs feladatok folyamatos ellátása érdekében a Hivatal eredményes nyílt uniós közbeszerzési eljárást folytatott le a kormányzati kommunikációs feladatok ellátására, amely alapján a Hivatal keretmegállapodást kötött 2018. június 19-én, Budapesten.

A közbeszerzési eljárás tárgya a Kormányrendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátásának biztosítása volt.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a Hivatal három ajánlattevővel kötötte meg a keretmegállapodást 2018. június 19-én. 

A nyertes ajánlattevők a Network 360 Reklámügynökség Kft. és Affiliate Network Kft. alkotta konzorcium, a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és Lounge Design Szolgáltató Kft. alkotta konzorcium valamint a Trinity International Communications Kft., Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft., és SPRINT NYOMDA Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. alkotta konzorcium.

A Hivatal 2018. június 20-án a Közbeszerzési Hatóság nyilvános adatbázisában elérhető információk alapján a keretmegállapodás megkötése után értesült arról, hogy a három ajánlattevő közül kettő a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált határozata értelmében - a közbeszerzési törvény súlyos megsértése miatt előálló - úgynevezett kizáró ok hatálya alá került a közbeszerzési eljárás során. A törvény értelmében ilyen esetben az ajánlatkérő által megkötött szerződéstől való elállás szükséges, amelyet a Hivatal az érintett két konzorcium, a Network 360 Reklámügynökség Kft. és Affiliate Network Kft. alkotta konzorcium, továbbá a Trinity International Communications Kft., Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft., és SPRINT NYOMDA Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. alkotta konzorcium vonatkozásában, a törvényi kötelezettségének eleget téve, 2018. június 21-én megtett.

A két érintett konzorciummal szemben a keretmegállapodástól történő elállás a közbeszerzési eljárás eredményességét és a harmadik konzorciummal szemben a keretmegállapodás érvényességét nem érinti, így a kormányzati kommunikációs szolgáltatások ellátása a jövőben is biztosított. A Hivatal döntését megalapozó információk az alábbi helyeken érhetők el:

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/#kozbeszerzesi-dontobizottsag

https://www.kozbeszerzes.hu/dokumentumok/megtekint/1504086737/2023/