A Nemzeti Kommunikációs Hivatal eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le a kormányzati kommunikációs feladatok ellátására, amelynek köszönhetően az NKOH szerződést kötött a nyertes ajánlattevőkkel 2016. november 25-én.

Az új közbeszerzési eljárás lefolyatását a Hivatal működését szabályozó Kormányrendeletben előírt kormányzati kommunikációs feladatok maradéktalan és folyamatos ellátásának biztosítása tette szükségessé.

A közbeszerzési eljárás tárgya – az előző keretmegállapodáshoz hasonlóan – a Kormányrendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátásának biztosítása volt. Az eljárás során a Hivatal hasznosította és a dokumentációba beépítette a Hivatal eddigi működése során megszerzett gyakorlati tapasztalatokat, amelynek eredményeképpen az eddiginél jóval több kommunikációs szolgáltatás között válogathatnak az érintett szervezetek.

A nyertes ajánlattevők a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és Lounge Design Szolgáltató Kft. alkotta konzorcium, a Network 360 Reklámügynökség Kft. és Affiliate Network Kft. alkotta konzorcium, valamint a Trinity International Communications Kft.,Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft., és SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft. alkotta konzorcium.

A 2015. augusztus 10-én a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által megkötött korábbi keretmegállapodás alapján mintegy 50 érintett szervezet részére 24,7 milliárd forintot meghaladó értékben folytatott le a Hivatal a verseny újranyitásával ún. második körös eljárást.

Az előzővel megegyező keretösszegű, az NKOH hatálya alá tartozó érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseit lehetővé tevő keretmegállapodás 2016. december 5-én lép hatályba.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok elérhetők a https://nkoh.kormany.hu/kozbeszerzes linken.