Tájékoztatás az 1/2016. (II. 1.) MK rendelet szerinti paraméterekről

A kormányzati kommunikációs beszerzések során alkalmazható informatikai rendszerrel szemben támasztott követelményekről szóló 1/2016. (II. 1.) MK rendelet 2. § értelmében a Hivatal elnöke állapítja meg az informatikai rendszerrel szemben támasztott, e rendeletben meghatározott követelményeken belüli részletes műszaki paramétereket, továbbá a követelményeknek, valamint a műszaki paramétereknek való megfelelést.

A részletes feltételek a kapcsolódó anyagok között érhetők el.

A jelentkezésre vonatkozó előírások:

  • benyújtás határideje: 2016. augusztus 8. napja 12 óra
  • benyújtás helye: Budapest, Garibaldi u. 2. szám 419. szoba
  • benyújtandó dokumentumok: a részletes műszaki paramétereknek és követelményeknek megfelelő informatikai rendszer leírása és a követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumok
  • benyújtás formai követelményei: papír alapon 2 példányban, cégszerűen aláírva és 1 példány elektronikus adathordozón (CD, DVD)
  • kapcsolattartás: KxgPrS7MAMMzNNdGl0a2Fyc2FnQG5rb2guZ292Lmh1