A Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységének bemutatása

 
A Kormány célja, hogy a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a költségvetési szervek irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy intézmények, illetve azon állami tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek felett a Magyar Állam többségi befolyást gyakorol, olyan kommunikációs tevékenységet végezzenek, amely összhangban áll a kormányzati kommunikációs célokkal.

A kormányzati kommunikációs célok megvalósítása során elsődleges szempont a költséghatékony működés, amelynek elérése érdekében az érintett szervezetek a korábbi egyedi beszerzési gyakorlattal szemben, egy központi közbeszerzési rendszeren keresztül juthatnak hozzá a közfeladatuk ellátásával összefüggő, vagy azt elősegítő kommunikációs célú szolgáltatásokhoz.

A kormányzati kommunikációs célokkal összhangban működő valamint költséghatékony központi közbeszerzési rendszer elindítása érdekében a Kormány úgy döntött, hogy létrehozza a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt. A Hivatal központi költségvetési szervként 2014. október 29. napjától látja el feladatát, tevékenységét országos hatáskörrel, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter irányítása alatt végzi.

A Hivatal feladatát a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet határozza meg. A Korm. rendelet alapján, a Hivatal

  • ellátja a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét,
  • koordinálja a kommunikációs feladatok megvalósítását és jóváhagyja a kommunikációs célokat,
  • összehangolja a kommunikációs feladatok ellátását biztosító szolgáltatásokat és a megvalósításukkal kapcsolatos közbeszerzési igényeket,
  • véleményezi a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek éves összesített közbeszerzési tervének kommunikációs feladatokat tartalmazó részét,
  • a Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek nevében és javára központi közbeszerző szervezetként lebonyolítja a közbeszerzéseket,
  • központi közbeszerző szervezetként eljárva lebonyolítja a kommunikációs feladatok ellátását biztosító közbeszerzéseket,
  • ellenőrzi a központi közbeszerző szervezetként lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések teljesítését.